Voor mijn eindonderzoek heb ik een praktijkgericht beschrijvend onderzoek gedaan naar ‘good practice’ in de brugklas op een VSO cluster 4 school voor autisme.”

Mijn onderzoeksvraag luidt: “Hoe brengt een docent beeldende kunst de beginsituatie van de brugklasleerlingen in kaart, tijdens de eerste 8 weken van het schooljaar?”

Ik heb daarbij lesplannen geschreven om als een diagnose instrument te kunnen gebruiken.

By autistic standards, the "normal" brain is easily distractible, is obsessively social,

and suffers from a deficit of attention to detail and routine.

 Steve Silberman